Консултации под формата на записано видео. Срокът зависи от натовареността ми към момента, като обичайно е между 2 и  3 седмици (има и опция за избор на съкратен срок). Актуалният срок се показва в отделен прозорец.  

Астро консултации